Stowarzyszenie "Dom Polski"

1. Nazwa organizacji / instytucji w języku polskim (w nielicznych przypadkach uzupełniona lub zastąpiona zgodnie z oryginalnym zapisem) –
Stowarzyszenie Kultury Polskiej  „Dom Polski” w Bielcach/ Asociatia Obsteasca Societatea Culturii Polonezilor „Casa Poloneza”
2. Rok rozpoczęcia działalności, przez co należy rozumieć moment założenia lub zarejestrowania organizacji / instytucji – 1994 rok
3. Szczegółowy rodzaj organizacji / instytucji – analogiczna klasyfikacja, o takim samym przeznaczeniu – Stowarzyszenie / Organizacja non-profit
4. Siedziba organizacji / instytucji (miejscowość) – nazwa miasta (miejscowości) na terenie którego jednostka prowadzi działalność i/lub posiada główną siedzibę (tj. miejsce zebrań jej władz lub miejsce spotkań osób / organizacji zrzeszonych); w przypadku braku informacji lub braku informacji wiarygodnych podano nazwę jednostki podziału nazwa miasta (miejscowości) – ul. Pacii 31, MD3100, Balti, Dom Polski, tel – +37323122413.


5. Osoby powiązane – nazwiska osób pełniących w niej funkcje zarządcze, kierownicze lub reprezentacyjne, w niektórych przypadkach nazwiska jej wybitnych przedstawicieli – Prezes – Walery Buzut, dyrektor – Ewelina Maszarowa.
6. Adres www organizacji / instytucji – adres strony internetowej prowadzonej przez jednostkę. W przypadku gdy jednostka nie posiada swojej strony internetowej podano adres strony prowadzonej np. przez organizację federacyjną, do której należy (o ile zawiera informacje dotyczące podmiotowej jednostki). Szczególnym przypadkiem są media internetowe, gdy strona internetowa (portal informacyjny, witryna, forum, blog, telewizja internetowa itp.), jako taka stanowi jednostkę badania; - www.poloniamd.com
7. Informacje uzupełniające – pole przewidziane dla informacji dodatkowych, istotnych z punktu widzenia identyfikacji jednostki, ustalenia jej formalnego statusu, określenia prowadzonej działalności m.in. poprzednie nazwy jednostki, posiadane filie (oddziały, placówki zależne itp.) oraz organizacje / instytucje działające pod jej auspicjami, organizacje / instytucje nadrzędne, fakt zakończenia działalności etc.

 

 

 

 

 Oddziały stowarzyszenia:
1. Dom Polski w Styrczy (r. Glodeni)
2. Koło Polskich Rodzin w Grigorówce
3. Koło Polskich Rodzin w Oknicy


Jednostki zależne:
1. Koło Polskich Seniorów
2. Audycja Radiowa „Polska Fala”
3. Redakcja kwartalnika „PoloniaMD”
4. Koło Młodzieży „Modes”
5. Zespół wokalny „Jaskółki”
6. Zespół taneczny „Krokus”