Back to Top

posticon Staz Parlamentarny 2014

Staż parlamentarny 2014

15 września rozpoczęła się XIV edycja Międzynarodowego Programu Staży Parlamentarnych organizowanych przez Kancelarię Sejmu Rzeczpospolitej Polski. W tej edycji uczestniczyli absolwenci studiów magisterskich, doktoranci z różnych dziedzin naukowych oraz osoby mające już doświadczenie pracy w instytucjach administracji publicznej w Kazachstanie, Ukrainie, Gruzji, i Mołdawii.
 Pierwsza edycja Międzynarodowego Programu  Staży Parlamentarnych odbyła się w 2007 roku. Program jest skierowany do osób z wyższym wykształceniem z Niemiec, Gruzji, Litwy, Węgier, Rumunii, Włoch, Kazachstanu, Kirgistanu, Kanady oraz Ukrainy i Mołdawii, które są  zainteresowane życiem politycznym innych państw i chcą  zdobyć wiedzę i praktykę w tej dziedzinie.
Podczas zakończonego już stażu jego uczestnicy poznali w praktyce, jak działa system legislacyjny w Polsce i jak wygląda praca posła – w czasie posiedzeń Sejmu, w Komisjach Sejmowych, w grupach parlamentarnych bilateralnych oraz zapoznali się z pracą posła w okręgach wyborczych.

Czytaj więcej: Staz Parlamentarny 2014

posticon Andrzejki 2014 Komrat

Andrzejki 2014 Komrat

W przeddzień Andrzejek 28 listopada dzieci i młodzież z liceum mołdawskiego w Komracie, a także ze Stowarzyszenia Polaków w Gagauzji  poznawały  tradycje związane z tym świętem. Było lanie wosku,  wróżby i loteria fantowa, a w stowarzyszeniu nawet tort, bo wśród młodych uczestników znalazł się  Andriej. Wszystkim bardzo podobały się gry i zabawy, a zapach świec w sali zdradzał niewtajemniczonym, że w polskiej  klasie działy się jakieś niezwyczajne rzeczy… Wersja dla dorosłych członków stowarzyszenia miała miejsce 13 grudnia, ponieważ wtedy w Mołdawii obchodzone są imieniny Andrzeja.

  • Andrzejki_2014_7
  • Andrzejki_2014_6
  • Andrzejki_2014_1
  • Andrzejki_2014_2
  • Andrzejki_2014_5
  • Andrzejki_2014_4
  • Andrzejki_2014_3

posticon PREZYDENT KOMOROWSKI Z WIZYTĄ W MOŁDAWII

Jutrzenka nr 11-12/2012

POLSKI WIECZÓR W KISZYNIOWIE

Z BRONISŁAWEM KOMOROWSKIM

Na początku grudnia 2012 r. prezydent RP Bronisław Komorowski złożył w Mołdawii oficjalną wizytę, podczas której spotkał się z mołdawską Polonią. W spotkaniu wzięli udział Polacy z różnych regionów Mołdawii, w tym separatystycznego Naddniestrza.

   Na spotkaniu z Polonią prezydent Bronisław Komorowski wyraził przekonanie, że Polska może być „dobrym przykładem” udanego dążenia do integracji ze światem zachodnim, co jest – jak przypomniał – również celem Mołdawii. Podkreślił, że Polska „konsekwentnie wspomaga Mołdawię w jej dążeniu do znalezienia się w tych samych ramach politycznych, prawnych, gospodarczych”. Polacy są „naturalnymi ambasadorami” starań Mołdawii w znalezieniu się tego kraju „w orbicie świata zachodniego” – mówił Komorowski.
   Prezydent podkreślił, jak wielu mołdawskich Polaków przyjechało na spotkanie, które organizatorzy nazwali „polskim wieczorem w sercu Kiszyniowa”. – Ta ilość Polaków i osób polskiego pochodzenia świadczy, że tutejsi Polacy przetrwali w pełnym uczestnictwie w kulturze, języku, w wierze przodków i czują tę szczególną łączność z ojczyzną – ocenił.
   Komorowski podziękował działaczom polskim w Mołdawii, którzy „chronili łączność z kulturą polską w trudnych czasach – wtedy, kiedy brakowało instytucji, które mogłyby pomagać w przetrwaniu poczucia polskości”. Ocenił, że dziś Mołdawia jest jednym z krajów, „w których jest miło i łatwo przyznać się, że ma się korzenie polskie”. W Mołdawii – podkreślił – można się „przyznawać do współczesnej Polski (...), widać, że współczesna Polska przyciąga i jest źródłem dumy”.
   Komorowski prosił Polaków mieszkających w Mołdawii o kontynuację „dzieła trwania przy polskości” – aby „polskość zawsze w Mołdawii oznaczała źródło dumy, satysfakcji, także źródło nadziei”.
   Przedstawiciele organizacji polonijnych dziękowali władzom Polski za wsparcie, w tym finansowe. Jak wskazywali, mołdawscy Polacy działają w organizacjach kulturalnych i zawodowych, prowadzą naukę języka polskiego w szkołach polskich i świetlicach. W tym roku w całym kraju uczy się języka polskiego około 600 osób; nauczycieli języka kieruje do Mołdawii polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej.

PREZYDENT KOMOROWSKI Z WIZYTĄ W MOŁDAWII

   Polska będzie konsekwentnie wspierała Mołdawię na jej drodze ku integrowaniu się ze światem zachodnim – oznajmił Bronisław Komorowski podczas wizyty w Kiszyniowie. Wskazał, że negocjacje w sprawie umowy stowarzyszeniowej Mołdawii z UE są obecnie zaawansowane. Wyraził nadzieję, że podpisanie tego porozumienia, obejmującego również umowę o utworzeniu pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu, będzie możliwe przed szczytem Partnerstwa Wschodniego w Winie. Jest on planowany na listopad 2013 roku.
 – Dobry przykład Mołdawii będzie istotnie oddziaływał na wyobraźnię całego regionu – powiedział polski prezydent na konferencji prasowej z prezydentem Mołdawii Nicolae Timoftim.
   Istotnym celem wizyty prezydenta Komorowskiego było też wsparcie dla mołdawskich projektów zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego oraz promocja związków infrastrukturalnych Mołdawii z krajami Wspólnoty.
   Timofti nazwał Polskę „krajem sukcesu w warunkach kryzysu ekonomicznego, który ma ważny głos w Unii Europejskiej”. Zapowiedział intensyfikację dialogu politycznego z Polską, „który służy szczególnie naszemu narodowemu projektowi, integracji europejskiej”. – Liczymy nadal na wsparcie Polski w perspektywie szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie – podkreślił.
   Prezydent Mołdawii przypomniał na konferencji prasowej, że Polska wspiera na terenie Mołdawii projekty w ramach Programu Pomocy Rozwojowej MSZ, które – jak mówił Timofti – pomagają we wprowadzaniu dalszych reform wewnętrznych.
   Prezydenci obu krajów wzięli udział w uroczystym otwarciu Seminarium Samorządności Lokalnej, w którym udział wzięli samorządowcy i eksperci z Polski, prezentując polskie doświadczenia transformacji.
   Podczas oficjalnej wizyty prezydenta RP w Mołdawii odbyło się także Forum Biznesu, w którym uczestniczyli przedstawiciele polskich firm. Timofti zaznaczył, że Polska jest największym importerem mołdawskich win wśród krajów europejskich.
 – Pijąc wino mołdawskie, mam nadzieję, że mamy pełną świadomość, iż w ten sposób przyczyniamy się do podtrzymywania gospodarki Mołdawii –zauważył polski prezydent. Dodał zarazem, że są i inne obszary, w których biznes polski i mołdawski „może szukać zupełnie nowych szans”. Komorowski wskazał, że „w dobrej kondycji” jest największa polska inwestycja kapitałowa w Mołdawii – Polski Cukier. Przypomniał, że na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie szukają kapitału firmy z Europy Środkowo-Wschodniej, np. z Ukrainy. – Nic nie stoi na przeszkodzie, by były to także firmy mołdawskie – dodał polski prezydent.
 – Kiedy Mołdawia zakończy negocjacje dotyczące utworzenia strefy wolnego handlu, mamy nadzieję, że będzie jeszcze bardziej otwarta na biznes europejski i polski – zapowiedział prezydent Timofti.
   W obecności obu prezydentów podpisano protokół wykonawczy do umowy o współpracy w dziedzinie edukacji, kultury i nauki oraz protokół końcowy z 3. posiedzenia międzyrządowej komisji ds. współpracy gospodarczej.
   Ostatnim punktem wizyty było spotkanie obu prezydentów z intelektualistami, naukowcami i studentami. – Często słyszymy, że Zachód, szczególnie Europa, są w kryzysie – mówił Komorowski na uroczystej sesji akademii. – Mimo to UE z ponad 500 mln obywateli państw członkowskich pozostaje i będzie nadal największą gospodarką świata. Unia wciąż pozostaje wspólnotą stabilności, pokoju i zrównoważonego rozwoju.
   Na tym spotkaniu prezydentowi Polski nadano tytuł doktora honoris causa przez Mołdawską Akademię Nauk. Komorowski wyjaśnił, że przyjmuje doktorat honoris causa Mołdawskiej Akademii Nauk jako wyraz uznania dla narodu polskiego. Przypomniał powstanie Solidarności i przemiany 1989 roku w Polsce. – Polakom udało się znaleźć drogę do rewolucji bez przelewu krwi, do ewolucyjnych zmian, które otworzyły szansę na wolność dla Polski i dla innych narodów Europy Środkowo-Wschodniej – mówił.
   W trakcie wizyty Komorowski i Timofti złożyli też wieniec pod pomnikiem Stefana Wielkiego; zwiedzili też Bibliotekę Polską im. Adama Mickiewicza, złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową przy ul. Lecha Kaczyńskiego w Kiszyniowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona 8 z 8