Back to Top

posticon Być Polakiem - Jak przekuć marzenia w rzeczywistość?

Być Polakiem - Jak przekuć marzenia w rzeczywistość?

 

Julia Radowa jest uczennicą XI klasy komrackiego liceum. Uczy się języka polskiego i marzy, aby w przyszłości studiować w Polsce. Wraz z zespołem „Polacy Budżaka” była na polskiej ziemi i z rozrzewnieniem wspomina te chwile. Kiedy usłyszała o konkursie Być Polakiem, postanowiła wziąć w nim udział, by przekuć marzenia w rzeczywistość, ponieważ nagrodą była właśnie wycieczka do Polski.I….udało się! Julia została laureatką VI edycji konkursu w kategorii 20 milionów Polaków rozsianych po całym świecie. Sukces tym bardziej znaczący, że na konkurs (w pięciu kategoriach) wysłano aż 360 prac.

Czytaj więcej: Być Polakiem - Jak przekuć marzenia w rzeczywistość?

posticon II Festiwal etniczny w Gaguzji

II Festiwal Etniczny w Gagauzji.

Na 30 maja 2015roku na centralnym placu Komratu odbyła się druga edycja Festiwalu Etnicznego w Gagauzji. Jego celem było pokazanie różnorodności dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych żyjących nie tylko na Terytorium Autonomicznym Gagauzji, ale także w Mołdawii. Przygotowano kilkanaście stoisk, na których zaprezentowano ręcznie wykonane wyroby z drewna, gliny, barwne dywany, obrazy z suszonych kwiatów.

Czytaj więcej: II Festiwal etniczny w Gaguzji

posticon Mistrz dzieci - historia Janusza Korczaka

Mistrz dzieci - historia Janusza Korczaka

13 maja 2015 roku w Mołdawskim Liceum im. M.Eminescu w Komracie, w którym językiem wykładowym jest rumuński, a cztery klasy- jako języka obcego- uczą się języka polskiego, odbyły się warsztaty na temat praw człowieka i dziecka. Doskonałym ich dopełnieniem była prezentacja wystawy “Mistrz dzieci- historia Janusza Korczaka” udostępniona przez Instytut Polski w Bukareszcie.

Czytaj więcej: Mistrz dzieci - historia Janusza Korczaka

posticon Festiwal retro

Festiwal retro.

RETRO-MAJ, Dzień Polonii w Vatrze.

Zespół wokalny pod kierownictwem p. Malwiny Russu „Jaskółki” oraz taneczna grupa „Styrczańskie Dzwoneczki” pod opieką p. Lilii Górskiej i choreograf Natalii Guły godnie uczciły Dzień Polonii i Polaków za granicą, biorąc udział w festiwalu „Retro-maj”, organizowanym w kompleksie etnograficznym w Vatrze.

Czytaj więcej: Festiwal retro

posticon Projekty POLONUS na 2015r.

Projekty POLONUS na 2015r.

Projekt „FC „Białe Orły” (Vulturii Alb) Piłkarski Klub - w trakcie realizacji.
Skierowany do dzieci z Mołdawii (Bielce)  współfinansowany ze środków otrzymanych z  Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania
„Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” oraz na podstawie umowy  zawartej z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

W ramach działań organizacji przewidzianych w roku 2015 przygotowaliśmy i wysłaliśmy  6 projektów wspólnie z naszymi partnerami z Polski.
W sierpniu 2015 r. planujemy spotkanie delegacji polskich i mołdawskich biznesmenów. Jednocześnie kontynuujemy projekt FC „Białe Orły” (Vulturii Alb),
który finansowo wsparty był w 2014 roku., w ramach którego planujemy udział dziecięcej drużyny piłki nożnej w mistrzostwach Mołdawii.

posticon Dzień Niepodległości Komrat

Dzień Niepodległości Komrat

Radosna NIEPODLEGŁA!


Ideą listopadowego spotkania z okazji Święta Niepodległości w Komracie było przybliżenie wydarzeń historycznych, integracja środowiska i jednoczenie się w radosnym, wspólnym świętowaniu. Na powitanie każdy z przybyłych gości otrzymał rozetę w biało- czerwonych barwach. Członkowie Stowarzyszenia Polaków Gagauzji (dzieci, młodzież, a także dorośli) stworzyli wzruszające, pełne radości i piękna widowisko. Obrazy historyczne opisane filmem, wierszem i muzyką stanowiły autentyczny przekaz uczuć patriotycznych, w które wpisane były zarówno ból i cierpienie, ale również duma narodowa i radość z odzyskania niepodległości.

Czytaj więcej: Dzień Niepodległości Komrat

posticon Plan Imprez RSP POLONIA na 2015r.

Plan Imprez RSP POLONIA na 2015r.

 

06.04.2015  Uroczyste świętowanie «Wielkanocy»  przez członków stow., mające na celu podtrzymanie obyczajów, kultury i tradycji polskich

03.05.2015 Święto „Konstytucji 3 Maja” – uroczyste spotkanie

16.05.2015 Przeprowadzenie wieczoru  poetyckiego

      05.2015 Udział w festiwalu „Polska Wiosna” w Mołdawii

02.10.2015 Spotkanie poświęcone wspomnieniu wszystkich zmarłych i wspólna modlitwa za nich

14.11.2015 Uroczyste świętowanie „Dnia Niepodległości RP”

06.12.2015 Uroczystość dnia „Świętego Mikołaja” - spotkanie z dziećmi i członkami Stowarzyszenia

27.12.2015 Uroczyste spotkanie z okazji Bożego Narodzenia

 

Strona 6 z 7