Warsztaty edukacyjne Towarzystwa Kultury Polskiej „Jasna Góra”  w Polsce

Marek Pantuła

Dwie 17-letnie uczennice  Stefania i Julia z Towarzystwa Kultury Polskiej „Jasna Góra”  przyjechały do Polski z Naddniestrza na siedem dni, by uczyć się  języka polskiego, historii choreografii polskich tańców narodowych i poznać bliżej kulturę swoich przodków. Jednak  nie wiedziały, że  wśród intensywnych zajęć edukacyjnych  przyjdzie im poznać wyjątkowych ludzi.

Spotkanie z Panem Mirosławem Barem, osobą całkowicie sparaliżowaną, niespodziewanie zatarło granice wieku, wolności i zniewolenia, zatrzymało bieg czasu ---

Mirosław  Bar – urodził się w 1960 r., w Przemyślu. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Ukończył kilkadziesiąt form doskonalenia zawodowego w tym nowoczesne zarządzanie. Pełnił funkcję dyrektora Szkoły Nr 15 w Przemyślu, dyrektora Wydziału  Nadzoru Pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Przemyślu, ekspert z listy Ministra Edukacji ds. awansu  zawodowego. Za swoją twórczą pracę otrzymał  Nagrodę Kuratora Oświaty(dwukrotnie), Prezydenta Miasta Przemysła (dwukrotnie), Ministra Edukacji Narodowej (dwukrotnie) i wiele cennych odznaczeń . Pierwszego paraliżu doznał 1976r, później nastąpiło   porażenie czterokończynowe, a ostatnio udar, problemy z mową, jedzeniem, oddychaniem.

W inny dzień zawiozłem Julię i Stefanię do  mojego przyjaciela na prywatną galerię Bogusława Iwanowskeigo, rzeźbiarza, poetę, sybiraka, na żywą lekcję prawdziwej historii.

Galeria Quo Vadis oddalona jest od dużych aglomeracji miejskich, a odwiedzają ją turyści nie tylko z Polski ale całej Europy.

Bogusław Iwanowski, artysta rzeźbiarz. Przeżył gehennę bolszewickiejkolektywizacji, obóz pracy w tajdze. Doświadczył w życiu głodu, zimna, nędzy, poniewierki, ukazuje to w swoich rzeźbach. Ukończył  także dzieje Piłsudskiego. Wykonał 70 płaskorzeźb w dębie w tym 30 herbów królewskich z godłem polskim, dzieje królów polski.

Jest to pierwsza taka kolekcja w Polsce, a może i na świecie, dłuta jednego artysty. Ojciec artysty walczył u boku Naczelnika Piłsudskiego. Jest laureatem wielu międzynarodowych i krajowych nagród. Wystawiał swoje prace między innymi w Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii i Francji.

Dla zrównoważenia przeżyć odwiedziliśmy też Zbigniewa Bednarczyka w Ostrowie k. Przemyśla, współczesnego artystę-rzemieślnika, który wytwarza fajki do palenia tytoniu, które wysyła  na cały świat.

Zbyszek łączy pasję tworzenia sztuki i biznesu. Osiągnął pozycję lidera tej branży w Polsce            i Europie. Szeroka gama produktów w połączeniu z indywidualnym podejściem do każdego wyrobu daje niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju produkt, czasami dzieło sztuki. Używając dłut i frezów, Zbyszek jest w stanie zrealizować najbardziej ciekawe pomysły związane ze sztuką.
Pragniemy serdecznie podziękować Pani Natalii Siniawskiej i Panu Markowi Pantule za zorganizowanie warsztatów. Był to dla nas bardzo owocny czas, możliwość poznania historii, sztuki, tańca i ludzi co rozszerzyło nasze horyzonty wiedzy i zrodziło empatię jako ważny czynnik naszego życia. 

                                                                                     Stefania i Julia

Organizator warsztatów:

Towarzystwo Kultury Polskiej „Jasna Góra” w Tiraspolu

  • 1
  • 2
  • 3