Leczenie w Polsce

   Specjalistyczna operacja i leczenie p. Haliny Krzyżanowskiej z Raszkowa, która jest naszym aktywnym członkiem Towarzystwa "Jasna Góra", miało miejksce od 3- 26 stycznia 2017r. Jesteśmy bardzo wdzięczni za leczenie i opiekę nad naszą podopieczną.
    W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować panu doktorowi Krzysztofowi Popławskiemu  z Wojewódzkiego Szpitala im. Św.Ojca Pio w Przemyślu za  przeprowadzenie udanej operacji ortopedycznej na p. Halinie Krzyżanowskiej, całemu personałowi Oddziału Ortopedii, Siostrom Zakonnym „Felicjankom” z Przemyśla za ciepłą opiekę i gościnność w Domu Zakonnym oraz naszemu Honorowemu Członkowi  Towarzystwa p. Markowi Pantule za koordynowanie całej akcji medycznej.

  • 1
  • 3
  • 2