Nie ma kryzysu - Ludzkich serc !

Udana operacja medyczna

     W ramach Humanitarnej Akcji Medycznej realizowanej w Naddniestrzu w 2015r. ze środków Senatu RP poprzez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie, polscy lekarze zakwalifikowali do operacji 3-letnie dziecko z polskiej rodziny, wsi Słoboda Raszków w nieuznanym państwie Mołdawskiej Republice Naddniestrzańskiej. 
   Dziecko z matką przebywało na leczeniu w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ( listopad 2016r.) i zostało zoperowane przez dr Marię Łydka.
    Organizatorem całej Akcji Medycznej oraz leczenia dziecka było Towarzystwo Kultury Polskiej „Jasna Góra” w Naddniestrzu, a koordynatorem Marek Pantuła, Honorowy Członek Towarzystwa Polskiej Kultury "Jasna Góra" i Natalia Siniawska Prezes w/w Towarzystwa.

     To tu, starym grodzie Przemyślu spotkałem ludzi, którzy nie zapomnieli w swych sercach o naszych rodakach żyjących po wschodniej stronie brzegu Dniestru we wsi Słoboda Raszków oddalonej od współczesnej cywilizacji i Europy choć znajdującej się w Europie. I to Wam pragnę poświęcić poniższą refleksję w podzięce za wszelką pomoc, w organizacji leczenia medycznego  młodego Artura.
      Kto z nas będąc w Naddniestrzu nie wszedł w progi wiejskiej, polskiej chaty, gdzie mieszkają nasi rodacy, gdzie historia ich życia jest jeszcze żywa, ciepła, przesiąknięta wręcz filozoficzną myślą egzystencjalną,  bytu materialnego i duchowego.
    Dokąd prowadzą ścieżki naszego życia zanurzone w czystym strumieniu wspomnień o naszych rodakach z odległych światów ludzkich..?
      Stare raszkowskie chaty przysypane śniegiem emanują tajemnicą czasu człowieka i historii.
     To tutaj do Słobody Raszków, do polskiej młodej rodziny, trafił „Twój” dar serca, żywy czyn, który jest wyrazem szacunku nie tylko dla naszej kultury, historii, ale przede wszystkim szacunku wobec siebie samych. Spójrz na to dziecko zatrzymane w czasie na „krańcu świata” w czystym bycie myśli o Tobie, czasu metafizycznego, którego nie ma i nie będzie, gdyż zatrzymałeś siebie samego w codziennym biegu, nie potykając się  o „brak czasu”, czy też „zabicie czasu”. To nowe barwy Twojego istnienia, spokojnego oddechu i uśmiechu od stóp aż po głowę, mimo wielu trosk o swój podstawowy byt. Przekroczyłeś bramy czasu w cichym akcie twórczym pozostawiając swoją „biedę” egzystencjalną” w śmietniku współczesnej cywilizacji.
   W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować pani doktor Marii Łydka za serce i przeprowadzenie udanej operacji na 3-letnim Arturze, całemu personałowi Oddziału Chirurgii Dziecięcej za ciepłą opiekę medyczną, Dyrekcji Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, Siostrom Zakonnym „Felicjankom” z Przemyśla.