Mikoajki w Domu Polskim w Bielcach

W Domu Polskim odbyły się Mikołajki. Na tym spotkaniu powitaliśmy Pana Ambasadora Artura Michalskiego, Pana Konsula Pawła Niedźwiedzkiego, Ksiądza Proboszcza Jacka Pucia, Siostrę Marię, Siostrę Annę Dorotę i rodziców.
Dzieci przygotowały występ , zespól "Jaskółki" zaśpiewały kolędy i zespól "Krokus" zatańczyl. Święty Mikołaj przybył z prezentami dla wszystkich dzieci.

  • 6
  • 7
  • 4
  • 2
  • 5