Działalność Towarzystwa "Jasna Góra"

W Raszkowie odbyła się konferencja na temat: Doświadczenie restauracyjnych prac jako obowiązkowa część zachowania historyczno-kulturowego dziedzictwa. Uczestniczyli w niej: profesor Janusz Smaza, restauratorzy zabytków Rafał i Radosław Tusznio, studenci Warszawskiego Uniwersytetu, studenci Państwowego Uniwersytetu w Tyraspolu, członkowie stowarzyszenia Jasna Góra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjazd do Raszkowa studentów Uniwersytetu Warszawskiego,kierunek Studium  Europy  Wschodniej, aby uczyć polskiego języka i pomóc w renowacji polskiego cmentarza  w  Raszkowie,gdzie  zachowały się do  dnia  dzisiejszego  mogiły z XVIII wieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święto Maryi Częstochowskiej w tym roku odbyło się w Rybnicy. Towarzystwo Jasna Góra witało obraz wraz ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego hymnem Bogurodzica.