REKRUTACJA NA STUDIA W POLSCE ZE STYPENDIUM RZĄDU RP

   Kandydaci pochodzenia polskiego, zainteresowani studiami w Polsce ze stypendium Rządu Polskiego mogą już zapoznać się z obowiązującymi w tym roku zasadami, trybem i zakresem rekrutacji na polskie wyższe uczelnie, ogłoszonymi właśnie przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej na rok akademicki 2017/2018.

   Wydział Konsularny Ambasady RP w Kiszyniowie informuje, że dokumenty na studia w Polsce ze stypendium Rządu RP na rok akademicki 2017/2018 należy składać w siedzibie Wydziału Konsularnego (str. V. Alecsandri 101) do 15 kwietnia 2017 roku.- dokumenty przyjmuje odpowiedzialna za przygotowanie rekrutacji Pani Anna Stankiewicz, referent ds. Polonii, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty mailowej (pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 0 22 285 950 lub 0 22 22 38 50).

   Informacji na temat rekrutacji 2017/2018 udzielają także organizacje polonijne działające na terenie Republiki Mołdawii lub Wydział Konsularny Ambasady RP w Kiszyniowie.

   Kandydaci na studia w Polsce powinni dokładnie zapoznać się z następującymi dokumentami:

– kwestionariuszem kandydata na studia w Polsce (jest dostępny na stronie internetowej Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej: http://buwiwm.edu.pl/wp-content/uploads/2015/06/8_formularz-PL0809.pdf);

– zasadami, trybem i zakresem rekrutacji osób polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) z państw Europy Środkowo-Wschodniej, Gruzji, Kazachstanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu na kształcenie w Polsce ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

-– wykazem przedmiotów, z jakich będą prowadzone sprawdziany testowe;

–  trybem przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego;

– podstawowymi informacjami dla cudzoziemców polskiego pochodzenia (narodowości polskiej) podejmujących kształcenie w Polsce;

– informacją o zasadach wypłacania stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

– oświadczeniem o zapoznaniu się z zasadami, trybem i zakresem rekrutacji;

– listą wymaganych dokumentów.

   Prosimy o dokładne zapoznanie się z „Zasadami rekrutacji” i składanie wymaganych przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM) dokumentów w dwóch egzemplarzach (oryginałów lub w uzasadnionych przypadkach oryginału i kserokopii, np. zaświadczenia lekarskiego), oraz obowiązkowo dwóch wypełnionych oryginałów Kwestionariusza ze zdjęciem kandydata i dwu oryginalnie wypełnionych Załączników nr 5, a także o ich niezszywanie zszywaczem.

  Posiadacze Karty Polaka nie mają obowiązku udokumentowania polskiego pochodzenia.

 Kandydatów namawiamy do dołączenia do wymaganego zestawu np. dokumentów świadczących o znajomości języków obcych, o posiadanych dodatkowych umiejętnościach czy zainteresowaniach oraz dowodzących zaangażowania w życie polonijne lub ukazujących inne formy ich pozaszkolnej aktywności.