Back to Top

posticon PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ POLSKIEJ WSI STYRCZA: losy, tradycje i dziedzictwo kulturowe

„Jutrzenka”

PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ POLSKIEJ WSI STYRCZA:

losy, tradycje i dziedzictwo kulturowe.

Wieś Styrcza [rum. Stîrcea] powiatu Głodiany [rum. Glodeni] leży na północy Republiki Mołdawii. Założona została przez Polaków, którzy przybyli z Chocimia i Kamieńca Podolskiego. W latach 1895–1896 trzydziestu czterech przesiedleńców, z Michałem Wojewódzkim na czele, odkupiło od ziemianki Elizawety Cucoreanu ziemię (wtedy ta strona nazywana była Dușmanii Mici) o ogólnej powierzchni 753 ha. 10 maja 1899 roku została wykonana mapa miejscowości, wieś zmieniła nazwę na Elizawetowka, a od 1911 roku zaczęła nazywać się Styrcza. Obecnie wieś liczy prawie 500 osób.

Czytaj więcej: PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ POLSKIEJ WSI STYRCZA: losy, tradycje i dziedzictwo kulturowe

posticon ZAPOMNIANI POLACY Z WIOSKI TYRNOWO

"Jutrzenka"

Autorem artykułu jest VALERIU OJOG, członek organizacji społecznej „Związek Polaków w Mołdawii”. Przedstawia on czytelnikom historię Polaków żyjących od pokoleń we wsi Tyrnowo w powiecie Jedeńcy.

ZAPOMNIANI POLACY Z WIOSKI TYRNOWO 

   Tyrnowo [rum. Tîrnova] – wieś w powiecie Jedeńcy w północnej części Mołdawii. Powierzchnia wioski – 2,79 km², obwód – 7,70 km. Tyrnowo położone jest na prawym brzegu rzeki Rakowiec, 18 km od miasta Jedeńcy, 33 km od dworca kolejowego Brătuşeni i 220 km od Kiszyniowa.

Czytaj więcej: ZAPOMNIANI POLACY Z WIOSKI TYRNOWO

posticon POCHODZENIE LUDNOŚCI POLSKIEJ WE WSI SŁOBODA-RASZKÓW

POCHODZENIE LUDNOŚCI POLSKIEJ WE WSI SŁOBODA-RASZKÓW

   Człowiek jako istota myśląca jest twórcą kultury, która oznacza wszelki dorobek ludzi utrwalony na różnych polach działalności. Przy pomocy języka, symboli, pojęć, znaków wyraża on swoje przeżycie, tworząc w ten sposób kulturę, ale zarazem kultura krztałtuje człowieka, gdyż żyje on w środowisku społeczny, rodzinnym o określonej kulturze.

Czytaj więcej: POCHODZENIE LUDNOŚCI POLSKIEJ WE WSI SŁOBODA-RASZKÓW

posticon POSZUKIWANIE ŚLADÓW POLSKICH W MOŁDAWII

„Jutrzenka” 

POSZUKIWANIE ŚLADÓW 

POLSKICH W MOŁDAWII

  Kiszyniowska organizacja Liga Polskich Kobiet realizowała w 2015 roku projekt „Polskie dziedzictwo w Mołdawii”, w ramach którego w dniach 26-27 września zorganizowana została wyprawa do niektórych miejscowości północnej części Mołdawii: Stîrcea – Redeul-Mare – Cernoleuca – Tîrnovo – Mîndîc.
  Trasa wyprawy została zaprojektowana przez grupę ludzi, którzy są szczerze zainteresowani wspólną historią i kulturą Mołdawii i Polski: Olgę Scipachiną – specjalistę muzealnictwa i licencjonowanego przewodnika, Lilianę Condraticovą – dr nauk, sekretarza naukowego Instytutu Dziedzictwa Kulturalnego Akademii Nauk Mołdawii, Alexandrę Levinschi – dyrektora Muzeum Akademii Nauk Mołdawii, Witalija Majewskiego – współpracownika czasopisma „Jutrzenka”.
  Materiały dokumentalne zgromadzone w trakcie przygotowań do wyprawy, a także te, które opracowujemy w jej wyniku, będą stanowić podstawę do publikacji kulturowego i historycznego wkładu Polaków w rozwój Mołdawii. Mamy nadzieję, że wkrótce zostanie ona opublikowana.

Czytaj więcej: POSZUKIWANIE ŚLADÓW POLSKICH W MOŁDAWII

posticon Polskie miejsca w Mołdawii

Polskie miejsca w Mołdawii.

 

Styrcza - Dom Polski

 

Grigorówka

 

Raszków

 

Rybnica

 

Komrat

 

Sadicliea

 

Willa Myndyk

 

Bielce - Dom Polski

 

Berezówka - Pomnik Hetmana Żółkiewskiego

 

Kiszyniów - Pomnik Piłsudskiego, Pomnik Carla Schmidta