Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie jest zainteresowana rozwojem współpracy międzynarodowej oraz możliwością przygotowania oferty studiów dla młodzieży i dorosłych.

Od 15 stycznia 2017 r. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie bezpłatny kurs języka polskiego online dla cudzoziemców. Więcej informacji na naszej stronie https://wspa.pl/pl/kursy-i-szkolenia/kurs-jezyka-polskiego-online.

Jednocześnie informuję, iż Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie prowadzi Szkołę językową w ramach której studenci zagraniczni mogą się uczyć języka polskiego. Ponadto przygotowaliśmy ofertę skierowaną do osób niewładających językiem polskim w stopniu umożliwiającym podjęcie nauki, zawierającą językowy kurs wyrównawczy. Uczelnia od 2013 r. prowadzi nabory słuchaczy w ramach Letniej Szkoły języka polskiego.

Uprzejmie proszę o rozważenie poinformowania osób zainteresowanych nauką języka polskiego.

W naszej ofercie studiów znajdują się zarówno studia dzienne, jak i studnia niestacjonarne – prowadzone obecnie na 13 kierunkach, pierwszego oraz drugiego stopnia, takie jak: Administracja, Architektura, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Finanse i rachunkowość, Gospodarka przestrzenna, Informatyka, Lingwistyka stosowana, Praca socjalna, Socjologia, Stosunki międzynarodowe, Transport, Zarządzanie. 
Jesteśmy uczelnią międzynarodową, która kształci studentów z 17 krajów świata, zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Rekrutacja na rok akademicki rozpoczyna się od 01 czerwca i trwa przez cały rok. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w Wyższej Szkołe Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na zasadach zgodnych z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365 z 2005 r. z późn.zm.).

Wierzę, że działania, które podejmujemy przyczynią się do rozwoju sąsiedzkiej współpracy.

Jestem zobowiązana za przychylność dla Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

z poważaniem,

Sofiya Hrynyk

 

  • Program kursu jezyka polskiego on-line-1
  • Program kursu jezyka polskiego on-line-2