KONKURS EUROPA MAŁYCH OJCZYZN – WYGRAJ STUDIA W POLSCE!

Celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi z Europy Środkowej i Wschodniej do refleksji nad miejscem „małych ojczyzn” we wspólnej Europie.

Uczestnicy konkursu zostaną poproszeni o przedstawienie własnej wypowiedzi o zjawisku przenikania się europejskiej uniwersalności oraz lokalności. Innymi słowy, uczestnicy powinni odpowiedzieć na dwa pytania: co Europa i europejskość daje Twojemu „małej ojczyźnie” (wsi, miasteczku, dzielnicy, regionowi)? Co oryginalnego Twoja „mała ojczyzna” wnosi do Europy?

Konkursową formą wypowiedzi jest materiał audio-video, który może przybrać formę krótkiej etiudy, wideoklipu lub krótkometrażowego filmu dokumentalnego (długość filmu 1 – 15 minut). Materiał może być przygotowany w języku polskim, angielskim lub rosyjskim. Zachęcamy jednak do posłużenia się językiem dźwięku i obrazu, uniwersalnym i zrozumiałym bez względu na znajomość języków narodowych. Przedsięwzięciu towarzyszyć będzie szeroka promocja w mediach lokalnych.  

Organizatorem konkursu jest znajdujący się w Gnieźnie Instytut Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, nowoczesna jednostka naukowo-dydaktyczna kształcąca studetnów w zakresie wiedzy o kulturze, krajoznawstwa i regionoznawstwa, historii, turystyki oraz współczesnych mediów.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie ostatnich klas szkół średnich (tegoroczni maturzyści). Główną nagrodą w konkursie jest indeks na studia w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie (kierunki: Komunikacja Europejska, Projektowanie Kultury, Cywilizacja Zachodnioerupejska) oraz zwolnienie z opłaty za semestr w domu studenckim.

Prace konkursowe należy nadsyłać w postaci plików MPEG lub AVI nagranych na płytach DVD na adres Instytutu Kultury Europejskiej UAM (ul. Kostrzewskiego 5-7; 62-200 Gniezno).

Ostateczny termin zgłoszeń to 10 maja 2016 r. Do pracy konkursowej należy dołączyć podpisany formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie (w przypadku osób niepełnoletnich podpisane przez opiekuna), które znajdują się na stronie www.ike.amu.edu.pl.

Więcej informacji na temat konkursu: http://ike.amu.edu.pl/index.php/dp-aktualnosci-lista/851-konkurs-europa-malych-ojczyzn-edycja-litewska-i-moldawska