"Jutrzenka"

Na początku sierpnia dla dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego z Naddniestrza został zorganizowany dziesięciodniowy pobyt w Polsce. Oprócz wycieczek krajoznawczych młodzi Polonusi wzięli udział w realizacji projektu „Wschód i Zachód. Wspólne dziedzictwo kulturowe Europy”, prezentując swoje umiejętności artystyczne. Prezentujemy relację jednego z organizatorów letniego odpoczynku młodzieży w Polsce MarkA Pantuły (Przemyśl).

W OJCZYŹNIE SWOICH PRZODKÓW

„Pielgrzymka dobrze pojęta prowadzi do modlitwy egzystencjalnej,

z której rodzi się autentyczny, żywy czyn aksjologiczny”.

ks. Jerzy Karol Ablewicz

   To już kolejny raz dzieci i młodzież z Naddniestrza, państwa nieuznawanego na arenie międzynarodowej, przyjechały do Polski.

   Polski, która jest dla naszych rodaków niepowtarzalnym i bezcennym zbiorem wartości wpisanym w historię ich przodków, ale i współczesną, nostalgiczną duszę – począwszy od małych dzieci, które będąc tu w kraju głęboko odczuwają i przeżywają to co słyszały od swoich dziadków, a skończywszy na starszych osobach, które z chęcią chcą uczyć się języka polskiego i poznawać kulturę polską.
   A czy dla nas ten fakt coś znaczy? I na ile jest ważny w naszym życiu społecznym, ale i osobistym świecie wartości?
   Czyż dla nas, mieszkańców Przemyśla, nie jest to zaszczytem – gościć naszych rodaków z Naddniestrza, zakorzenionych w żywej historii, starej historii, sięgającej do Rzeczypospolitej Obojga Narodów?
   Słońce powoli schodziło do doliny Sanu, gdy ujrzałem uśmiech dzieci, radość ze spotkania na ziemi polskiej po całorocznej przerwie w oczekiwaniu na przeżycie wspólnej przygody z kulturą polską i poznawania języka polskiego.
   Dzięki gościnności i sercu księdza Adama Wąsika, proboszcza Parafii Maćkowice, który autentycznie troszczy się o los naszych rodaków z Naddniestrza, grupa 28 dzieci z opiekunami mogła przebywać przez 5 dni w Pałacyku Hr. Skibniewskiego z pełnym wyżywieniem i ciepłym, domowym klimatem rodzinnym.
  Szczególnym wydarze-niem literackim dla młodzieży z Naddniestrza było spotkanie z dr Janem Musiałem, który w swoim wystąpieniu przedstawił szkic historii literatury polskiej.
   W inny upalny, słone-czny dzień dzieci zwiedziły nasz stary gród, przechadzając się cichymi uliczkami, poznając historię miasta i wielkich ludzi, tu żyjących w przeszłości.
   Największą jednak atrakcję nie tylko dla dzieci, ale i dorosłych sprawił Pan Robert Choma – Prezydent Miasta Przemyśla, zapraszając na tor grawitacyjny. Była to znakomita zabawa i niepowtarzalne przeżycie, dlatego w imieniu wszystkich naszych rodaków składam serdeczne podziękowania.
   Kolejną atrakcją tego obozu był udział dzieci i młodzieży w nowym projekcie „Wschód i Zachód. Wspólne Dziedzictwo Kultury Europejskiej”, przygotowanym przez trzy gminy: Żurawica, Chłopice, Tyrawa Wołoska. Dzieci i młodzież z Naddniestrza zaprezentowały swój program artystyczny przez zespoły „Koraliki” z Tyraspolu i „Słobodzianki” ze Słobody Raszków, a piosenki śpiewane były w językach polskim, rosyjskim, mołdawskim i ukraińskim.
   Gmina Żurawica zaprosiła naszych rodaków do Arboretum w Bolestraszycach, gdzie odbył się występ artystyczny, a następnie – na wspaniałą kolację przygotowaną w Villi Bolestraszyce.
   Natomiast w Gminie Chłopice spotkania artystyczne pt.: „Kultura na Płotach” odbyły się we wsi Dobkowice – w Domu Ludowym oraz Szkole Podstawowej. W Ogrodzie Sztuki przy szkole z inicjatywy Pana Dyrektora Jerzego Jankowskiego zostały posadzone dwa drzewka jako kamień węgielny pod nową współpracę Towarzystwa Kultury Polskiej „Jasna Góra” z Naddniestrza oraz Szkoły Podstawowej i całej Gminy w Dobkowicach. Drzewka posadzili: Natalia Siniawska, Prezes w/w Towarzystwa oraz Marek Pantuła, Honorowy Członek w/w Towarzystwa. Pragnę zaznaczyć, że już dzisiaj dzieci z Naddniestrza otrzymały zaproszenie od Wójta gminy Chłopic na wspólny obóz integracyjny.
   W Gminie Tyrawa Wołoska spotkanie wielokulturowe odbyło się w Teatrze Letnim oraz na Galerii Rzeźby Bogusława Iwanowskiego. Nasi rodacy mogli zapoznać się z historią Polski, przedstawioną w rzeźbach artysty: Poczet Królów i Herbów Polski, Dzieje Sybiraków, Dzieje Piłsudskiego, Dzieje Jana Pawła II Papieża.
   Specjalnymi gośćmi projektu „Wschód i Zachód…” byli nasi rodacy, artyści z Mińska: prof Włodzimierz Szugajew /akordeon/, prof Aleksandra Grigorenko /cymbały/, Andrzej Sorokin /skrzypce/ oraz Włodzimierz Bibko, dyrektor Polonijnego Chóru „Społem” w Mińsku. Dzięki obecności tak wytrawnych artystów dzieci i młodzież z Naddniestrza mogły skorzystać z profesjonalnych warsztatów muzycznych.
   Poza naszym województwem dzieci odwiedziły też Kielce na zaproszenie Ojca Jana Oleszko, rektora Pallotyńskiej Wspólnoty na Karczówce, natomiast w Muzeum Narodowym w Kielcach odbyło się spotkanie z Polakami, prelekcją i prezentacją o Polonii w Naddniestrzu. Na trasie obozu letniego znalazła się też Częstochowa, gdzie w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II spotkanie z rodakami zaszczycił swą obecnością abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.
   W drodze powrotnej dzięki uprzejmości dyrekcji Kopalni Soli w Wieliczce, dzieci mogły dokładnie zwiedzić kopalnią z przewodnikiem.
   Dla wszystkich uczestników obozu była to wspaniała, niepowtarzalna uczta intelektualno-duchowa i estetyczna. Ta inwestycja w rozwój wielopłaszczyznowy osobowości i kreowania zdolności każdego dziecka ma głęboki sens, gdyż jest autentyczna i wynika z potrzeby takiego rozwoju naszych rodaków, żyjących w Naddniestrzu.
   Jestem przekonany, że nasza ideowa praca będzie procentować z każdym dniem. To tak, jakbyśmy tworzyli nowe dzieło sztuki, które zapisuje się w historii...
   A dzieci? Dzieci, nieznanymi dotąd kolorami namalowały w swych duszach barwne obrazy Polski, które powiozły za Dniestr, ożywiając tęsknotę za Ojczyną swoich przodków i powrotu do swoich korzeni. Przez skalne szczeliny Raszkowskiego kanionu nieustannie przebija się uśmiech dzieci, sięgający ku nam wszystkim – jako podzięka za pamięć, wielkie serce i bycie razem.


 

 

 

 

 

 

Organizatorzy obozu dla dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego z Mołdawskiej Republiki Naddniestrzańskiej: Towarzystwo Kultury Polskiej „Jasna Góra” w Tyraspolu i Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Przemyślu.

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas i Robert Biernacki, działający w fundacji Jaśka Meli „Poza Horyzonty”.

Realizacja projektu „Wschód i Zachód. Wspólne dziedzictwo kulturowe Europy” stała się możliwa dzięki współpracy i wsparciu finansowemu trzech gmin: Gminy Tyrawa Wołoska, Gminy Chłopice i Gminy Żurawica.

Projekt współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych  z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie w ramach konkursu Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2015 r.