Biblioteka Polska im. Adama Mickiewicza w Kiszyniowie

Biblioteka miejska im. B.P. Hasdeu w Kiszyniowie tworzy 28 oddziałów wśród których ważne  miejsce zajmuje Biblioteka Polska im. Adama Mickiewicza dysponująca pokaźnym księgozbiorem w języku polskim (1549 książek)

Utworzenie biblioteki zaproponował w 2005 roku Jego Ekscelencja Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador w Republice Mołdawii Pan Piotr Marciniak.

Kierownictwo biblioteki miejskiej poparło ów pomysł, a w konsekwencji na podstawie decyzji departamentu kultury urzędu miasta № 219/01-15 z dnia 28.08.2005 została utworzona biblioteka polska. Biblioteka otrzymała imię wielkiego polskiego poety epoki romantyzmu: Adama Mickiewicza. Uroczyste otwarcie biblioteki odbyło się 11 listopada 2007 roku, w dzień Święta Niepodległości Polski.

Na księgozbiór całej filii biblioteki (25083 książek) składają się pozycje z literatury w języku rumuńskim, rosyjskim i polskim. Osobną część tworzą tłumaczenia polskich autorów na język rumuński i rosyjski, a kolejną, literatura światowa, przetłumaczona na język polski.

Biblioteka otwarta została, aby umożliwić tutejszej Polonii dostęp do literatury w języku polskim. Ambasador RP w Mołdawii pan Krzysztof Suprowicz biorący udział w uroczystości jej  otwarcia poparł pomysł poprzednika, docenił pracę pracowników nowej biblioteki oraz zapewnił o  wsparciu w przyszłości. Pierwsze 100 książek zostało przekazanych bibliotece przez Pana Ambasadora Piotra Marciniaka. Instytut Polski w Bukareszcie wysłał jako dar 200 egzemplarzy, głównie tytuły polskie przetłumaczone na język rumuński, 600 książek o różnej tematyce (religia, kultura, historia, geografia, podręczniki do nauki języka, literatura) były darem  Ambasady RP w Mołdawii. Część księgozbioru stanowi polskojęzyczna kolekcja dla dzieci. Część z nich została podarowana przez mieszkańców miasta Mikołów z inicjatywy pani Elżbiety Ryguły, która pracowała jako nauczycielka w polskiej grupie przedszkola nr 23 w Kiszyniowie.  Dzięki Pani Elżbiecie mieszkańcy Mikołowa, skąd nauczycielka pochodzi, zebrali oraz przesłali książki do naszej biblioteki. Biblioteka otrzymała również pozycje przetłumaczone na język rumuński z osobistej biblioteki Pana Ambasadora Bogumiła Lufta, zaś około 200 książek przekazał Trybunał Konstytucyjny RP. Darczyńcami byli również Pan Ambasador Artur Michalski, a także czytelnicy biblioteki.

 • b4_biblioteka_dla_doroslych_1
 • a4_biblioteka_2
 • a3_otwarcie_ulicy
 • a5_biblioteka_2_1
 • b1_biblioteka_wnetrze
 • b5_biblioteka_dzial_dzieciecy_1
 • a2_biblioteka_otwarcie
 • b2_biblioteka_3_1
 • a1_biblioteka_odkrycie_tablicy_pam
 • b3_biblioteka_3
 • b6_biblioteka_dzial_dzieciecy_2

Biblioteka otrzymuje także czasopismo „Jutrzenka” wydawane w Bielcach, poświęcone życiu polskiej diaspory w Mołdawii. Od samego początku biblioteka ściśle współpracuje z czasopismem. Na jego stronach czytelnicy informowani są o wszelakich wydarzeniach odbywających się w bibliotece: prezentacjach i ukazujących się polskich książkach, otwarciach nowych wystaw, wieczorach muzycznych i poetyckich.

Kiszyniowska biblioteka im. Adama Mickiewicza działa pod patronatem Towarzystwa „Polska Wiosna w Mołdawii”, współpracuje z lokalnymi organizacjami polonijnymi: Ligą Polskich Kobiet,  „Odrodzeniem” oraz z organizacjami pozarządowymi z Polski: „Wspólnotą Polską”, „Semper Polonia”, „Pomoc Polakom na Wschodzie”, których domeną jest udzielanie pomocy Polakom mieszkających za granicą.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wsparła bibliotekę w wyposażeniu i urządzeniu filii. Dzięki jej materialnej pomocy wykonano remont, zakupiono nowe meble, komputery, drukarkę, sprzęt muzyczny.

Ambasada Polska podarowała telewizor plazmowy. Część zbiorów stanowią filmy poświęcone  przyrodzie i geografii, historii i sztuce polskiej. Do dyspozycji czytelników są również filmy fabularne w języku polskim, płyty CD z muzyką polskich kompozytorów i wykonania z festiwali muzycznych.

Biblioteka propaguje wśród czytelników wszelkie wydarzenia organizowane w kraju, związane z Polską, np.: coroczny Tydzień Polskiego Filmu, spotkania z polskimi artystami, festiwal kultury polskiej (maj), festiwal „Jedność dzięki różnorodności” (wrzesień), a także  międzynarodowy salon książek dla dzieci i młodzieży w Kiszyniowie. Biblioteka popularyzuje także wielkich Polaków, publikuje broszury z krótką informacją w trzech językach (o Mikołaju Kopierniku, Frederyku Chopinie, Bolesławie Prusie, Adamie Mickiewiczu). W bibliotece  organizowane są specjalne wydarzenia kulturalne: spotkania z pisarzami, lekcje mistrzowskie, prezentacje książek, „okrągłe stoły” itp.

W bibliotece odbywają się przede wszystkim spotkania poświęcone Adamowi Mickiewiczowi,  rozmowy z uczniami na temat jego twórczości, wieczory poezji ze studentami. Co roku w listopadzie w bibliotece odbywa się tydzień otwartych drzwi. Tę okoliczność wykorzystujemy do przybliżenia czytelnikom Dnia Niepodległości Polski.

Przy bibliotece działa klub „Dzień dobry Polsko!”. Uczestnikami klubu są studenci, uczniowie oraz osoby zainteresowane Polską, a podejmowane tematy dotyczą historii, kultury, geografii, oraz wybitnych Polaków - pisarzy, kompozytorów.

Przez ponad półtora roku w bibliotece odbywały się kursy języka polskiego, po czym zajęcia przeniosły się do większej siedziby w centrum miasta.

Biblioteka obsługuje największą grupę czytelników zainteresowanych kulturą polską, literaturą, historią, językiem.

Jako filia biblioteki miejskiej (B.P. Hasdeu), polska biblioteka organizuje także inne działania oraz uczestniczy w ogólnomiejskich projektach: „Chişinăul citeşte o carte” (Kiszyniów czyta książkę), ”Copiii Сhişinăului citesc o carte” (Dzieci Kiszyniowa czytają książkę), latem zaś w ramach projektu ma miejsce Trolleybook.
 
Tradycyjnie w dziale dla dzieci i czytelni biblioteki prezentowane są wystawy artystów. Pracownicy biblioteki starają się wspierać młode talenty, a także promować działalność artystów,  organizują wystawy fotograficzne, wystawy obrazów, batiku, lalek itp. W miarę możliwości biblioteka co miesiąc aktualizuje ekspozycje.

Biblioteka często odwiedzana jest przez różne delegacje. W ciągu 7 lat bibliotekę odwiedził: Prezydent RP Bronisław Komorowski, marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, Pierwsza  Dama Anna Komorowska, wicemarszałek Sejmu RP Elżbieta Radziszewska, były ambasador Polski w Rosji Jerzy Bahr, wiceminister spraw zagranicznych Polski Tomasz Orłowski  i inni.

Biblioteka posiada swoją stronę internetową  blogpolonistica.blogspot.com, na której prezentowane są informacje na temat wydarzeń organizowanych w bibliotece, prezentowane są wiadomości tematyczne, rocznicowe, umieszczane są artykuły o działaniach kulturalnych, eseje. Na stronie internetowej można także zapoznać się z wieloma tematami poświęconymi turystyce  w Polsce, nauce w Polsce, polskiej kuchni, sławnym Polakom itp.

10 listopada 2010 roku, część ówczesnej ulicy Sprîncenoaia, przy której znajduje się biblioteka została przemianowana na cześć polskiego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który zginął tragicznie w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Ambasador RP Bogumił Luft podkreślił na uroczystości, że nadanie części ulicy Sprîncenoaia imienia prezedenta RP oznacza przyjazne stosunki z lokalnymi władzami w Kiszyniowie. „Zobaczyłem możliwość wyboru tej ulicy, przy  której znajduje się biblioteka literatury polskiej. Zdecydowaliśmy, że to miejsce może być miejscem dla polskiej obecności w Mołdawii”, powiedział Ambasador. 11 listopada 2011 r. Ambasada RP w Mołdawii wspólnie z urzędem miasta Kiszyniowa odsłoniła pamiątkową tablicę na cześć prezydenta Lecha Kaczyńskiego, która znajduje się na fasadzie budynku biblioteki.

Adres biblioteki im. A. Mickiewicza:
ul. Lech Kaczyński 2/1
tel 0-22-72-58-45

Godziny pracy:
poniedziałek – czwartek: 9.00 - 18.00
piątek – niedziela: 10.00 - 18.00
sobota – bibliotek nieczynna