Polacy w Mołdawii

 Serdecznie witamy,

Nowa witryna dla Polaków w Mołdawii.

 

Szanowni Państwo,
Drodzy Rodacy,

Jest mi bardzo miło, że  odwiedzacie stronę Polacy.md. Stworzyliśmy ją w ramach projektu ambasady RP w Kiszyniowie dla Polaków i o Polakach  mieszkających w Republice Mołdawii.

Ci z Państwa, którzy mieszkają nad Wisłą, czy też gdziekolwiek za granicą, znajdą tutaj podstawowe informacje o społeczności Polaków mieszkających w Mołdawii. Nasi Rodacy znaleźli się pomiędzy Prutem i Dniestrem, w historycznej Besarabii, ale i na wschodnim brzegu Dniestru z najprzeróżniejszych powodów, w wyniku zakrętów historii czy też osobistych pogmatwanych kolei losu.
Znajdziecie Państwo informacje o organizacjach polonijnych, które działają w największych skupiskach polskiej diaspory, od Bielc na północy poczynając, wraz z pobliskimi „polskimi” wsiami Styrczą i Grigorówką, aż po południowe krańce Republiki Mołdawii, czyli Komrat, stolicę Gagauzji, i oczywiście stolicę kraju – Kiszyniów! Będziecie mogli Państwo również poznać organizacje i ludzi, którzy kultywują swą polskość na lewym brzegu Dniestru, w Naddniestrzu, w sienkiewiczowskim Raszkowie, czy takich miastach jak Tyraspol i Rybnica.

Mam nadzieję, że strona ta przybliży Państwu nieco życie tej polskiej historycznej społeczności a może będzie źródłem inspiracji do nawiązania bliższych relacji i przyczyni się do wzrostu poczucia przynależności wszystkich Polaków, niezależnie od miejsca ich zamieszkania, do jednej wspólnoty, której z pewnością ciekawą, choć stosunkowo niewielką cząstkę stanowią Polacy mołdawscy.

Wszystkim zaś Państwu, z którymi już od kilku lat poznaję się coraz bliżej, którzy mieszkacie w Mołdawii, którzy przechowaliście swoje poczucie polskości, którzy wracacie do nauki języka polskiego, kultywujecie polskie obyczaje i tradycje, życzę, abyście z pomocą tej strony, mogli się bliżej poznać, zaprzyjaźnić, a przede wszystkim bliżej współpracować i umacniać swą tożsamość Polaków z Mołdawii. Jestem głęboko przekonany, że we wspólnej pracy będziecie odkrywać coraz głębiej to wszystko co Was łączy, a z biegiem lat Wasza wspólnota będzie wzrastać.
Zapraszam gorąco do tworzenia tej strony, tylko dzięki Państwa zaangażowaniu mamy szansę aby stała się ona autentycznym miejscem spotkania mołdawskich Polaków ze sobą i z Polakami z całego świata.

Powodzenia!

Artur Michalski
Ambasador  

 

Kilka słów o historii.

Ludność polskiego pochodzenia zamieszkuje tereny niegdysiejszej Besarabii od wielu pokoleń. Część z nich to potomkowie uczestników powstań narodowych, którzy schronili się w Besarabii w obawie przed represjami grożącymi im w innych stronach Imperium Rosyjskiego, część to potomkowie zesłańców, których tu przesiedlono z Syberii w ramach stopniowego złagodzenia katorgi, ale bez prawa powrotu do stron rodzinnych.Część ludności polskiej trafiła na tereny między Prutem i Dniestrem - „na multańską stronę” - z Podola, Pokucia, Bukowiny, także z Galicji, czy - sięgając dalej w przeszłość ku I Rzeczypospolitej - z całej dawnej Prowincji Małopolskiej, w poszukiwaniu lepszych warunków życia i osobistego rozwoju.Drugą, znacznie liczniejszą grupę stanowią osoby polskiego pochodzenia (lub ich potomkowie), które przyjechały do radzieckiej Mołdawii w czasach powojennych z innych ówczesnych republik ZSRR, np. litewskiej, ukraińskiej, białoruskiej, zwykle z powodów rodzinnych lub ekonomicznych, często też z nakazem pracy. Ułamek procenta miejscowej społeczności polskiej stanowią obywatele RP, którzy osiedlili się w Mołdawii w ciągu ostatnich dwudziestu lat.

 

Zapraszamy do aktywnego współtworzenia witryny,

 przesyłania zdjęć z wycieczek, ulubionych miejsc oraz

 dzielenia się wiadomościami z Polonią.